اگر افغانستان به جز ويران* سرا نيست؛ من اين ويران*سرا را دوست دارم..afghaniyan.com

ساخت وبلاگ
چکیده : اگر افغانستان به جز ويران* سرا نيست؛من اين ويران*سرا را دوست دارم.اگر تاريخ ِ ما افسانه* رنگ است؛من ... با عنوان : اگر افغانستان به جز ويران* سرا نيست؛ من اين ويران*سرا را دوست دارم..afghaniyan.com بخوانید :
اگر افغانستان به جز ويران* سرا نيست؛
من اين ويران*سرا را دوست دارم.
اگر تاريخ ِ ما افسانه* رنگ است؛
من اين افسانه*ها را دوست دارم.
نواي ِ ناي ِ ما گر جان* گداز است؛
من اين ناي و نوا را دوست دارم.
اگر آب و هواي*َش دل*نشين نيست؛
من اين آب و هوا را دوست دارم.
به شوق ِ خار ِ صحراهاي ِ خشک*َش،
من اين فرسوده* پا را دوست دارم.
من اين دل*کش زمين را خواهم از جان
من اين روشن*سما را دوست دارم.
اگر بر من ز افغانی رود زور،
من اين زورآزما را دوست دارم.
اگر آلوده* دامانيد، اگر پاک!
من اي مردم، شما را دوست دارم.
اگر به افغانستان بروم,...
نویسنده : بازدید : 39 تاريخ : شنبه 10 مهر 1395 ساعت: 7:00