ادبيات معاصر فارسي دري در افغانستان

ساخت وبلاگ
چکیده : نویسنده مقاله:لطیف ناظمی در آغاز سده بيستم ميلادي، افغانستان با تحولات و دگرگوني هاي اقتصادي و فرهنگ... با عنوان : ادبيات معاصر فارسي دري در افغانستان بخوانید :
نویسنده مقاله:لطیف ناظمی 

در آغاز سده بيستم ميلادي، افغانستان با تحولات و دگرگوني هاي اقتصادي و فرهنگي روبرو مي شود. در نخستين دهه اين قرن است که با تغيير مناسبت هاي اجتماعي و سياسي روبرو مي گرديم. در سال 1913 نخستين مدرسه به شيوه مدارس جديد غربي گشايش مي يابد و به نام امير وقت، حبيبيه ناميده مي شود. اين مدرسه، که معلمان هندي نيز آموزگاران آنند، کانوني مي شود. براي جنبش هاي فکري، و نهضت مشروطيت نيز از همين جا سربلند مي کند.
سال 1911 محمود طرزي، که پس از سال هاي تبعيد از ترکيه برگشته بود، بر اثر نفوذي که دربار دارد، دو هفته نامه اي را به نام “سراج الاخبار” بنيان مي گذارد. هرچند اين نخستين جريده در کشور نيست، ولي نخستين جريده اي است که هم در عرصه ژورناليسم و روزنامه نگاري و هم در حوزه ادبي کشور، پيشاهنگ رشد و تحول اين دو عرصه به شمار مي آيد. اگرچه براي بار نخست جريده “شمس النهار” در سال 1783، به نشر خويش آغازيد، اما به هيچ روي نتوانست منشأ اثري بر عرصه روزنامه نگاري و ادبيات گردد و سهمي اندک هم در تحول ادبي کشور داشته باشد.

ادبيات معاصر فارسي,ادبیات معاصر فارسی,همايش ترجمه و ادبيات معاصر فارسي,...
نویسنده : بازدید : 41 تاريخ : شنبه 10 مهر 1395 ساعت: 7:00